2021 – 2025 жылдарға арналған Павлодар облысының жалпы білім беру ұйымдарында спорттық жұмысты дамыту тұжырымдамасы

Сараптамалық кеңес комиссиясын құру туралы

Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 жылға
дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА
ОҚУ
ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 20212022 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ» ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ ХАТ

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым
саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен
шарттарын бекіту туралы

Педагог лауазымдарының тізбесін бекіту туралы

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының
педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын
бекіту туралы

Күнтізбелік жоспар